Har du några frågor? Kontakta oss på 076-8381383!

FOKUS

FRIHET

FÖRÄNDRING

Om mig

KärnKraft hjälper människor och företag mot Fokus Frihet Förändring!

Kompetens:

Min bakgrund är ett över 30 år genuint intresse hur människan fungerar till kropp och sinne och framför allt för hur vi människor kan må bättre och fungera bättre.

Jag har, förutom egna erfarenheter, utbildat mig inom följande områden;

stressrehabilitering, mindfulness och mental träning och traumabehandling.

6 års studier för Lars-Eric Uneståhl, Skandinaviska Ledarhögskolan och där genomgått utbildningarna;

PUMT - Personlig Utveckling genom Mental Träning

samt PTL - Person - Team och Ledarskapsutveckling.

Under 2017- 2018 har jag även genom Tyskland utbildat mej till traumabehandlare och jobbar numera deltid på Resurscentrum för Traumastöd, Vårsta, med NET - Narrative Exposure Therapy.

Mina förvärvade kunskaper har möjliggjort min egen resa och det är den erfarenheten jag nu vill dela med mig av.
Namnet KärnKraft valdes baserat på mina insikter i hur stora tillgångar, ofta gömda eller glömda, vi har att upptäcka inom oss.
Vi är har alla fantastiska resurser till vårt förfogande, mer än vi tror, och jag vill hjälpa människor att bli starkare i grunden – i kärnan!

Mental träning handlar om att med hjälp av olika mentala tekniker kunna finna lugn, styrka, acceptans, glädje, tacksamhet, uthållighet och fokus.
Vikten av våra inre tankar, föreställningar och känslor uppmärksammades i början av 70-talet och det var också där teknikerna började utvecklas. Nu har neuropsykologi kommit ikapp och gett såväl insikter om hur teknikerna fungerar som nya fantastiska rön och möjligheter.

Dessa tekniker har gett fantastiska resultat för många.

Mitt arbetsområde ligger inte inom idrottens värld. Jag har valt en annan väg!
Något som ligger mej varmt om hjärtat; Min vision är att Du, som vanlig människa, som vanlig "Svensson", ska få ta del av och få hjälp att tillämpa de kunskaper och tekniker som har gjort så mycket banbrytande och positivt inom idrotten.

Inom ditt arbetsliv såväl som privatliv.

                                    Har du lätt för att:     Gå upp i varv?

                                                                                          Bli stressad?

                                                                                          Bli negativt påverkad av andra?                              

                                                         Vill du kunna:

                                                                     Styra hur du mår?          

                                                                      F ungera bättre i arbetslivet?

                                                                     Kapa stresstoppar?

                                                                    Välja hur du känner och reagerar i större utsträckning?

 

Boka in tid för konsultation!

Varmt välkommen!